Tennisclub Westerkogge
 

tcwesterkogge menu

Het Veer 94

1633 HE, Avenhorn

Nieuws items

Ledenadministratie en contributie
 

 

Contributie

Als er geen machtiging is verleend voor automatische incasso moet de contributie vóór 1 maart van het lopende jaar betaald zijn. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering. Wordt dan nog niet betaald, dan wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau Intrum Justitia, wat hoge kosten met zich mee brengt! Voorkom dit door tijdig te betalen. Dat bespaart de vereniging/de penningmeester ook extra werk! Nog makkelijker is het om een machtiging te verlenen voor automatische incasso. U vermijdt daarmee ook nog eens een toeslag op de contributie (€ 4,- voor senioren en € 2,- voor junioren). Het machtigingsformulier is verkrijgbaar bij de penningmeester en op de pagina Word ook lid.

Adreswijziging

Geef wijziging van je huis- of e-mailadres a.u.b. tijdig door aan de penningmeester: penningmeester@tcwesterkogge.nl

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per eind van het kalenderjaar dus stuur uw opzegging uiterlijk 31 december naar de penningmeester.
NB. ALs u opzegt wegens een verhuizing dan kunt u wel tussentijds uw lidmaatschap beëindigen.

Slapend lidmaatschap

Als iemand gedurende langere tijd niet in staat is om te tennissen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of verblijf elders), dan bestaat de mogelijkheid om ‘slapen lid’ te worden. Dit kost € 20,- per jaar. Zodra men weer in staat is om te tennissen, dan wordt de normale contributie weer berekend.
Het voordeel van een slapend lidmaatschap (boven opzeggen en weer aanmelden) is, dat men, zodra men zich weer als spelend lid bij mij meldt, ten alle tijde weer kan gaan spelen, ongeacht een eventuele wachtlijst. Bovendien hoeft dan niet opnieuw inschrijfgeld (€ 12,-) betaald te worden.
Aanmelding als slapend lid kan alleen vooraf en dus niet met terugwerkende kracht.

Bellen

Voor vragen n.a.v. deze pagina kun je de penningmeester ook bellen: Leo Smit, telefoon 0229-542357.

Tarieven 2024

* Als één van de ouders van een jeugdlid ook lid is komt het jeugdlid in aanmerking voor een gratis lidmaatschap. Dit geldt voor 1 kind per ouder, dus maximaal 2 per gezin.

 

Contributie senioren t/m 24 jr

53,-

Met automatische incasso

Contributie senioren 25 t/m 74 jr

106,-

Met automatische incasso

Contributie senioren 75+

91,-

Met automatische incasso

Contributie junioren

53,-

Met automatische incasso

Contributie slapende leden

20,-

 

Contributie zomerleden

32,-

 

Contributie winterleden

46,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkoop diensten

60,-

 

Boete per niet vervulde dienst

40,-

 

Lesgeld jeugd (zomer)

55,-

 

Dagkaart

3,-

 

Toeslag senioren

4,-

Geen automatische incasso

Toeslag junioren

2,-

Geen automatische incasso

e-boekhouden.nl Niesten-regiobank- Bakker Koning bloemsierkunstdekeizerskroon buscher-interieur meilinkbiljarts @Bark  - Administratiekantoor Verkeersschool Hoek Bouma FortuneCoffee Regiobank GSE Automatisering VDB Computers bandenservicevandenenghel bolschildersbedrijf Nedflex - Zeg het maar Eetcafé Les deux ponts Woodstock vloeren Boots