Tennisclub Westerkogge
 

tcwesterkogge menu

Het Veer 94

1633 HE, Avenhorn

Nieuws items

Spelregels banenbezetting


Het bestuur wenst u veel plezier bij het spel en verzoekt u bij eventuele problemen over dit reglement deze in goede harmonie op te lossen.

 

1. Toegang tot de banen hebben alleen zij, die in het bezit zijn van een officiële TC Westerkogge-KNLTB-ledenpas of van een tijdelijk door de vereniging afgegeven pas. De dagkaart is alleen geldig op de dag dat deze is uitgeschreven en bovendien moet deze vergezeld zijn van een geldige lidmaatschapskaart van een lid.


2. Het betreden van de banen dient te geschieden in tenniskleding. Schoenen met donker gekleurde zolen zijn niet toegestaan.


3. Voor het begin van het spel dient men het afschrijfsysteem in werking te stellen, door het blok, met daarop de begintijd en de geldige ledenpasjes van alle spelers op de daarvoor bestemde plaats aan te brengen.


4. Er wordt gewisseld zodra de speler, of spelers, te minste een periode van 45 minuten heeft gespeeld. Daarbij wordt de tijd aangehouden van de klok, die op het park is geplaatst.


5. Per ochtend, middag of avond heeft men, indien mogelijk, recht op één speelbeurt. Een lid, dat al gespeeld heeft, moet altijd voorrang verlenen aan een ander lid, dat nog niet heeft gespeeld. Direct nadat een lid gespeeld heeft, mag hij een andere baan afschrijven.


6. Iemand die alleen is, kan een speler die van de baan komt uitnodigen met hem te spelen, tenzij er wachtende zijn die nog niet hebben gespeeld. Deze regel is ook van toepassing op het dubbelspel.


7. Degenen, die het langst spelen, dienen het eerst te worden afgeschreven.


8. Tijdens het wachten dient men op het park te blijven. Wie het park verlaat, verliest zijn speelrecht.


9. Als de wachttijd langer is dan twee tijdsblokken, is dubbelspel direct ingaande verplicht.10. Juniorleden tot en met 15 jaar kunnen tot 19.00 uur afschrijven (het speelrecht zelf geldt tot 19.45 uur). Juniorleden, die op 31 december van het lopende kalenderjaar 16 jaar zijn, hebben volledig speelrecht.


11. Op maandag- en donderdagavond hebben juniorleden t/m 15 jaar de gehele avond afschrijfrecht op baan 2. Seniorleden, die nog niet hebben gespeeld, mogen juniorleden die reeds hebben gespeeld, afschrijven. Aan de juniorleden, die nog niet hebben gespeeld, dient echter voorrang te worden verleend, ook indien het seniorlid zijn blok reeds heeft geplaatst.


12. Alle banen zijn op woensdagmiddag gereserveerd voor de juniorleden.


13. Juniorleden van de overige tennisverenigingen uit Wester-Koggenland hebben met de ledenpas van de eigen vereniging, samen met een juniorlid van TC Westerkogge, speelrecht met inachtneming van dit reglement (jeugd-passe-partout).


14. Er kan worden gespeeld tot uiterlijk 22.30 uur. De lichten zullen automatisch even na deze tijd doven. Verlaat men vóór deze tijd de banen en er zijn geen wachtenden, dan dient het licht handmatig te worden uitgedaan. De verlichting is geschakeld per twee banen.


15. Dit afschrijfreglement is niet van toepassing op banen, die zijn gereserveerd voor door de vereniging georganiseerde activiteiten.


17. Tijdens de competitiewedstrijden hebben leden, die vrij willen spelen, het recht op maximaal één baan. Deze kan eerst worden benut na afloop van de eerste competitiewedstrijd. Deze leden kunnen de baan dan voor maximaal 45 minuten afschrijven. Indien er geen andere vrijspelers zijn, komt de baan na deze periode van 45 minuten weer ten goede aan de competitiespelers.


Het bestuur wenst u veel plezier bij het spel en verzoekt u bij eventuele problemen over dit reglement deze in goede harmonie op te lossen.

GSE Automatisering Woodstock vloeren Eetcafé Les deux ponts bloemsierkunstdekeizerskroon Verkeersschool Hoek Bouma Niesten-regiobank- bolschildersbedrijf Regiobank Boots buscher-interieur e-boekhouden.nl @Bark  - Administratiekantoor Nedflex - Zeg het maar VDB Computers FortuneCoffee bandenservicevandenenghel Bakker Koning meilinkbiljarts